HomeProfilVores oversætterePriser & leveringKvalitetKompetenceKontakt

Vores oversættere

Oversættere & modersmål
Naturligvis arbejder vores medarbejdere udelukkende på deres respektive modersmål. Man behersker nemlig kun sit eget modersmål så perfekt, at man kan lave oversættelser med den kvalitet, som vi forlanger. Alle andre sprog er og bliver trods alt fremmedsprog. Men vores oversættere kender selvfølgelig kildesproget næsten lige så godt som deres modersmål – fra mangeårige ophold i det pågældende land eller intensive studier.

Teoretisk sprogviden

At være indfødt betyder ikke i sig selv, at man er kvalificeret til at oversætte. Hertil kræves meget mere – nemlig en indgående viden om, hvordan sprog er bygget op, og hvilke regler de følger.
Derfor beskæftiger vi kun indfødte oversættere, der har tilegnet sig sprogteoretisk viden og erfaring – fra et lingvistisk studium på universitet eller handelshøjskole.

"Lokalisering"
Vores oversættere opholder sig primært i deres hjemland. De har derfor et nøje kendskab til alt, hvad der rører sig i deres land, og kan formulere korrekt og levende – både kulturelt og stilistisk.

Korrekturlæsning
Vores kvalitetssikring omfatter naturligvis korrektur – både af den indholdsmæssige overensstemmelse mellem kilde- og målsprog – samt kontrol af oversættelsens sproglige korrekthed. Korrekturen udføres altid af en anden person end oversætteren.