HomeProfilVåre oversetterePriser & leveringKvalitetKompetanseKontakt

Våre oversettere

Oversettere og morsmål
Våre medarbeidere jobber selvsagt utelukkende på sine respektive morsmål, slik at de leverer oversettelser av den kvalitet vi forlanger. Alle andre språk er og blir tross alt fremmedspråk. Våre oversettere kjenner selvfølgelig kildespråket nesten like godt som deres eget morsmål – enten etter mangeårige opphold i det aktuelle landet eller intensive studier.

Teoretisk språkkunnskap
Å være innfødt betyr ikke nødvendigvis at man er kvalifisert til å oversette. Dette arbeidet krever mye mer – nemlig inngående kunnskap om hvordan språk er bygd opp og hvilke regler de følger. Derfor bruker vi kun innfødte oversettere som har tilegnet seg språkteoretisk kunnskap og erfaring fra et lingvistisk studium på universitet eller høyskole.

"Lokalisering"

Våre oversettere oppholder seg primært i sine hjemland. De har derfor nøye kjennskap til alt som foregår i det aktuelle landet, og kan formulere seg korrekt og levende – både kulturelt og stilistisk.

Korrekturlesing
Vår kvalitetssikring omfatter naturligvis korrektur – både med hensyn til innholdsmessig samsvar mellom kilde- og måltekst, samt kontroll av oversettelsens språklige korrekthet. Korrekturen utføres alltid av en annen person enn oversetteren.