HomeProfilVåra översättarePriser och leveransKvalitetKompetenceKontakt

Kompetens

Vår kompetens låter sig kanske bäst illustreras genom vårt arbete. Här finns ett litet axplock av våra uppdrag - varav några i samarbete med vår tyska partner SkanText.

EDB
• Den totala dokumentationen för det administrativa systemet på en sockerfabrik (skärmtexter, online-hjälp, bokföring, lagerstyrning, undervisning osv.)
• Processbeskrivningar, kontoplaner & undervisningsmaterial för implementering av ett SAP/3-system
• Artiklar och undervisningsmaterial för performance-optimering av IBM AS/400

Teknik
• Tekniska beskrivningar av apparatur för elektronisk maskinsäkerhet
• Kataloger och handböcker för motorstartare, maximalbrytare, PLC osv.
• Internationella standardiseringar och produkttester
• Anbudsmaterial för industriella anläggningar, t ex avsvavlingsanläggning

Management
• Material till en internationell rekryteringsbyrå (anställningsrutiner, administrativa dokument, språkutbildning, medarbetarutbildning)
• Material för medarbetarutbildning av servicepersonal
• Arbetspsykologiskt kompendium för ledare på mellannivå i ett större företag
• Finansiella rapporter och presentationsmaterial för en större skandinavisk VVS-koncern
Reklam
• Informationsmaterial och resebeskrivningar för en turistbyrå
• Cirkulär, återförsäljarinformation och reklamfilm (texter & tal) för en husvagnstillverkare
• Reklamtexter & videor till livsmedelsindustrin

Kultur
• Utställningskataloger för konstutställningar och museer
• Publikationer om dansk och tysk konsthistoria
• Reklamfilm, kataloger och Internetsidor bl.a. för interaktiva populärvetenskapliga utställningar