HomeProfilVåra översättarePriser och leveransKvalitetKompetenceKontakt

Priser och leverans

Vi beräknar våra priser för översättningar grundat på totalt antal ord, tecken (anslag) eller normalrader (à 55 tecken) i den ursprungliga texten (källtexten).

Priset per ord/anslag kan variera något beroende på typ av text och svårhetsgrad. Sammanhängande texter är ofta lättare att översätta än tabeller med enstaka ord som t ex stycklistor eller skärmbilder.

Leveranstid
Som tumregel kan en van översättare hinna med ca 2 000 ord (eller ca 280 normalrader) per dag.

Fasta offerter
Vi ger alltid en fast offert utan förbehåll på pris och leveranstid innan ett uppdrag påbörjas – naturligtvis kostnadsfritt.
Hos oss får man inga obehagliga överraskningar!