HomeProfilVåra översättarePriser och leveransKvalitetKompetenceKontakt

Profil

Arbetsspråk
Tyska – engelska – svenska – norska - danska

Ämnesområden
Teknik – EDB – management - reklam - konst - kultur

Medarbetare
Vi har frilansmedarbetare i de olika länderna och ett nära samarbete med vår tyska partner SkanText (www.skantext.de).

Säkerställande av terminologi
Vi arbetar med toppmoderna terminologiverktyg, vilket säkerställer överensstämmelse i använd terminologi inom de olika ämnesområdena. I samband med mera omfattande uppdrag upprättar vi kundspecifika databaser – mycket gärna i samarbete med kunden själv.
Vi har ett nätverk av externa konsulter, som vid behov hjälper oss med särskilt svåra uppdrag.

Diskretion
Naturligtvis behandlas alla data och all information från och om våra kunder med största diskretion. Om så önskas gör vi gärna upp ett formellt sekretessavtal.